Mimari proje tasarım aşamasından başlayarak inşaatın teslimine kadar geçen süreçte işverenin menfaatlerini korumaya yönelik yapılan tüm çalışmaları kapsar.

• Mimari proje yönetimi
• Mühendislik projelerin yönetimi
• İnşaat yönetimi
• Satın alma yönetimi