a) Yeni yapı süreçleri
Proje işleri tamamlanan projelerin kaba yapı, ince yapı ve anahtar teslimdeki iç ve dış mekan tüm inşai süreçlerini kapsamaktadır.
• Kaba yapı işleri
• İnce yapı işleri
• Anahtar teslim işler

b) Tadilat süreçleri
İç mekan ve cephe yenilemelerinde kırımdan itibaren anahtar teslim tüm süreçleri kapsamaktadır.