Mimari projelerin oluşturulmasına takiben statik uygulama projeleri, mekanik uygulama projeleri, elektrik uygulama projeleri, harita ve kadastro projelerindeki tüm çalışmaları kapsar.